Pētījumi

Pateicoties pieredzei un zināšanām nekustamo īpašumu tiesībās, būvniecības tiesībās un komerctiesībās, mēs bieži veicam dažādu jautājumu izpēti, atbilstoši mūsu klientu pieprasījumam.

Katrā sagatavotajā pētījumā tiek iekļauti teorētiskie aspekti (normatīvo aktu regulējums) un praktiskie aspekti (praktiski risinājumi un ieteikumi, balstoties uz mūsu pieredzi).

Mēs sagatavosim Jūsu prasībām atbilstošu pētījumu latviešu, krievu vai angļu valodā.

Pieprasītākās pētījumu tēmas:

  • Nekustamā īpašuma attīstīšanas projekta tiesiskais regulējums. Tiek analizēti piemērojamie normatīvie akti (saistībā ar būvniecību, uzņēmuma dibināšanu, nodokļu aspektiem, dzīvokļu pārdošanas procesu). Tiek aprakstīta visu procesu secība, sniegta informācija par valsts un pašvaldību iestādēm, ar kurām būs jāsadarbojas attīstīšanas procesā, tiek sniegti praktiski ieteikumi, lai padarītu attīstīšanas procesu efektīvāku, ietaupītu laiku un izmaksas.
  • Uzņēmuma dibināšanas un darbības tiesiskais regulējums. Tiek analizēti piemērojamie normatīvie akti (saistībā ar dibināšanas kārtību, ar uzņēmuma pārvaldes kārtību, pamatkapitāla apmaksu, nodokļu aspektiem, darba tiesiskajām attiecībām ar darbiniekiem), tiek aprakstīta visu procesu secība, tiek aprakstītas valsts un pašvaldības iestādes, ar kurām būs jāsadarbojas uzņēmuma dibināšanas procesā un uzņēmuma turpmākajā darbībā.

Vēršaties pēc konsultācijas

valery@vklegal.lv

+ 371 26951356