Jānorāda saimnieciskās darbības veids atbilstoši NACE kodam

Visiem nodokļu maksātājiem, kas veic saimniecisko darbību ir pienākums līdz 2016.gada 1.maijam iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par saimnieciskās pamatdarbības veidu atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodiem – NACE, ja tas nav izdarīts līdz šim.

Nodokļu maksātāji informāciju par pamatdarbības veidu var iesniegt EDS.

NACE kodu klasifikators pieejams Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā http://www.csb.gov.lv/node/29900/list.

Arī gadījumā, ja pamatdarbības veids ir mainīts vai neatbilst iepriekš VID iesniegtajai informācijai, nodokļu maksātājiem līdz 2016.gada 1.maijam ir jāiesniedz VID informāciju par iepriekšējā taksācijas gada pamatdarbības veidu.

Ja tiek dibināta jauna sabiedrība, informāciju par pamatdarbības veidu iesniedz mēneša laikā pēc tās saimnieciskās darbības reģistrācijas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā vai VID. Reģistrējot saimniecisko darbību VID, nodokļu maksātājiem ir iespēja uzreiz norādīt darbības veidus, tai skaitā pamatdarbības veidu.