Pamatkapitāls euro valūtā līdz 2016.gada 30.jūnijam

Līdz 2016.gada 30.jūnijam sabiedrībām komercreģistrā jāiesniedz dokumenti pamatkapitāla izteikšanai euro valūtā.

SIA un AS ir jāpiesaka izmaiņu ierakstīšanu un jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti par pamatkapitāla izteikšanai euro Uzņēmumu reģistrā līdz 2016.gada 30.jūnijam.

Ja sabiedrības neiesniegs pieteikumu denominācijas veikšanai līdz norādītajam datumam, tad Uzņēmumu reģistrs pats matemātiski pārrēķinās pamatkapitālu euro.

Pamatkapitāla matemātiska pārrēķināšana, tomēr nav neatbrīvos uzņēmējus no pienakuma veikt pamatkapitāla denomināciju atbilstoši noteiktai kārtībai.

Šobrīd vairs nav iespējams reģistrēt statūtu grozījumus, kur statūtos pamatkapitāls ir norādīts latos. Reģistrējot statūtu grozījumus, vienlaicīgi jāizsaka pamatkapitāla un daļas (akcijas) nominālvērtība euro valūtā.

Pēc 2016.gada 30.jūnija, piesakot jebkuras citas izmaiņas komercreģistrā vai dokumentu reģistrāciju, būs obligāts pienākums vienlaicīgi pieteikt arī pamatkapitāla izteikšanu euro valūtā.

Pēc 2016.gada 30.jūnija vairs netiks piemēroti noteiktie atvieglojumi, lai reģistrētu pamatkapitālu euro valūtā un sabiedrībām būs jāmaksā valsts nodeva un publikācijas maksa, kā arī būs nepieciešams dokumentus apliecināt pie zvērināta notāra, komercreģistra iestādes amatpersonas vai tos parakstīt ar drošu elektronisko parakstu.

Juridiskais birojs “VK legal” palīdzēs Jums sagatavot visus nepieciešamos dokumentus, lai izteiktu pamatkapitālu euro valūtā! Gaidīsim Jūsu pieprasījumus!