Category: jaunumi

Kriminālatbildība par „aplokšņu algu” maksāšanu

7.aprīlī spēkā stājušies grozījumi Krimināllikumā, kas paredz kriminālatbildību darba devējam, kurš izmaksā darba samaksu, kas nav uzrādīta grāmatvedības uzskaitē, jeb kriminālatbildību par tā saukto”aplokšņu algu” maksāšanu lielos apmēros. Par šāda veida pārkāpumu kriminālatbildība paredzēta, ja darba devējs izmaksā grāmatvedības uzskaitē neuzrādītu darba samaksu ievērojamos apmēros, t.i. tādā apmērā, kas pārsniedz desmit minimālās mēneša algas, kas […]

Read More

Eiropas Savienības pieņemtā Datu aizsardzības regula

Eiropas Savienības pieņemtā Vispārīgā datu aizsardzības regula 2016. gada 14. aprīlī tika pieņemta Eiropas Savienības Vispārīgā datu aizsardzības regula (saīsinājumā – VDAR), kā mērķis būs atjaunināt un modernizēt datu aizsardzības principus. Ar VDAR, pēc tās spēkā stāšanās, tiks aizstāta 1995. gadā pieņemtā Datu aizsardzības direktīva. VDAR attieksies uz visām Eiropas Savienības dalībvalstīm un pēc tās […]

Read More

Nekustamā īpašuma nodokļa izmaiņas

2016. gada 1. janvārī ir stājušies spēkā jauni nosacījumi attiecībā nekustamā īpašuma nodokli. Samazinātais mājokļa nodoklis Lai saņemtu samazināto NīN likmi, sava dzīvesvieta mājoklī ir jādeklarē vismaz vienai personai. Jāizpilda arī citi nosacījumi, kuri detalizēti aprakstīti zemāk. Ja šie nosacījumi netiek izpildīti , tiek piemērota NīN pamatlikme, kas ir 1,5% apmērā no īpašuma kadastrālās vērtības. […]

Read More

Jānorāda saimnieciskās darbības veids atbilstoši NACE kodam

Visiem nodokļu maksātājiem, kas veic saimniecisko darbību ir pienākums līdz 2016.gada 1.maijam iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam informāciju par saimnieciskās pamatdarbības veidu atbilstoši saimnieciskās darbības statistiskās klasifikācijas kodiem – NACE, ja tas nav izdarīts līdz šim. Nodokļu maksātāji informāciju par pamatdarbības veidu var iesniegt EDS. NACE kodu klasifikators pieejams Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā http://www.csb.gov.lv/node/29900/list. Arī gadījumā, […]

Read More

Pamatkapitāls euro valūtā līdz 2016.gada 30.jūnijam

Līdz 2016.gada 30.jūnijam sabiedrībām komercreģistrā jāiesniedz dokumenti pamatkapitāla izteikšanai euro valūtā. SIA un AS ir jāpiesaka izmaiņu ierakstīšanu un jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti par pamatkapitāla izteikšanai euro Uzņēmumu reģistrā līdz 2016.gada 30.jūnijam. Ja sabiedrības neiesniegs pieteikumu denominācijas veikšanai līdz norādītajam datumam, tad Uzņēmumu reģistrs pats matemātiski pārrēķinās pamatkapitālu euro. Pamatkapitāla matemātiska pārrēķināšana, tomēr nav neatbrīvos uzņēmējus […]

Read More